سرطان ریهآرشیو

بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

بیماریهای ناشی از آلودگی هوا در سالهای پیشین از سوی اداره کل بهداشت محیط، و دانشکده ی علوم دانشگاه تهران از میزان انیدرید کربنیک (بی اکسید کربن- اکسیدکربن در هوای تهران، از پنجاه محل مختلف تهران، به تناوب و در ساعات مختلف نمونه برداری شد، که نتایج...

سرطان پروستات چیست ؟

سرطان پروستات تقریباً همیشه یک سرطان اولیه است، یعنی بیشتر از پروستات منشأ می گیرد تا اینکه از قسمت دیگری از بدن به آنجا منتقل شده باشد. معمولاً سرطان از بخش خارجی پروستات شروع می شود. همچنان که توده سرطانی رشد می کند ممکن است به بخش...

پزشکان عمومی چگونه می توانند خطر تشخیص ندادن یک ملانوم بدخیم را کاهش دهند؟

ملانوم بدخیم هیچ جایگزینی برای تجربه و کارورزی وجود ندارد ولی ۴ قانون می تواند خطر عدم تشخیص ملانوم یا غفلت از ارجاع بیمار به فردی که ممکن است در جایگاه بهتری برای تایید یا رد تشخیص باشد را کاهش دهد. همواره در بین تشخیص افتراقی هایتان...

عوامل عمدۀ خطر زا برای بیماری قلبی

اولین کار ارتباط دائم با دکتر قلب است. برای ایجاد یک تفاوت عمده در راه سلامت قلب نیازمند اطلاعات راجع به بیماری های قلبی وانواع عادات وشرایطی که باعث ازدیاد خطر می شوند هستید. این قلب شماست و شما مسئول آن هستید. مرحله بعد ، شناخت مهم...