ستون مهرهآرشیو

چطور کمر و نواحی اطراف آن را ماساژ دهید ؟

حرکات کمر را به ترتیب زیر انجام دهید : دستها را در بالاترین قسمت پشت، در دو طرف ستون فقرات بگذارید، طوری که نوک انگشتها به طرف هم باشند. اکنون دستهای خود را به طرف پایین پشت با فشار سر دهید. در خط کمر، شیار کوچکی در...

چطور تمرینات ورزشی نا ایمن را بشناسیم

* برخی حرکات مفصلی غیرطبیعی و ممنوع، به دلیل استفاده از يك وسیله ورزشی که برای شکل یا اندازه خاص بدن شما طراحی نشده است به وجود می آید مخصوصا در تمرینات نشسته بر ‏روی دستگاه ها که در آن بیشترین آسیب ها به ستون مهره و...

تمرينات ممنوعه دو نفره

حركت شنا به كمك يار با حركت به طرف جلو عقب و يا شناي دوراني به طرفين اين حركت فشار زيادي به مفصل آرنج وارد مي كند و در درون ها مچ دست آسيب مي بيند. چون ساختار و محوهاي مفصلي آرنج براي پيچيدن و چرخش ساخته...

آسیب های تمرین چرخش و خمش جانبي با وزنه

چرخش و خمش از جانب، با سرعت و در دست داشتن وزنه فشار تمرين را افزايش مي دهد و ديسك هاي ستون مهره را دچار آسيب مي كند. پرش عمقي براي اين تمرين به يك سطح بلند با ارتفاع تقريبي۱۲ تا ۳۶ اينچ نياز است. پرش عمقي...

نکاتی درباره ی اسكوات و هاك اسكوات

اين حركات روي هم رفته بي عيب هستند، اما وقتي كه يك وسيله شيب دار زير پاشنه پاها قرار مي گيرد اين تمرينات به حركتي خطرناك تبديل مي شود چون عضلات خم كننده زانو را به جلو مي فرستند همچنين ورزشكار نيز سعي مي كند تا حد...

انواع دراز و نشست ممنوعه

دراز و نشست باپاهاي صاف دراز و نشست با پاهاي صاف موجب انحراف قدامي لگن مي شود و كمر را در وضعيت باز شدن بيش از حد قرار داده و فشارهاي غير ضروري را افزايش مي دهد. دراز و نشست با خم كردن يك پا توام با...