زیبایی زنانآرشیو

آشنایی با چگونگی حفظ تعادل در زنان

من از سیستم مهندسی فوق العاده ای که ما را قادر میسازد تا در هنگام راه رفتن و یا ایستادن تعادل خورد را حفظ کنیم، شگفت زده ام.

تعادل خود را حفظ کنید

به عنوان یک کودک، تعادل فوق العادهای داشتم. در پنج سالگی میتوانستم دوچرخه سواری کنم و بر روی پایه های چوبی راه بروم.

چرخه زندگی و استخوان های شما

استخوان های شما، از آغاز زندگیتان، شروع به رشد می کنند اما با گذشت سال ها، تعادل بین ساختمان بدن و فعالیت های آن تغییر می کند.

استخوان بندی خود را تقویت کنید

مدتی پیش خواهرم را ملاقات کردم. او پانزده سال از من بزرگ تر است ، در کالیفرنیا زندگی میکند و مبتلا به بیماری (پوکی استخوان) است.