زنآرشیو

تعادل خود را حفظ کنید

به عنوان یک کودک، تعادل فوق العادهای داشتم. در پنج سالگی میتوانستم دوچرخه سواری کنم و بر روی پایه های چوبی راه بروم.

مراقبت نکردن از دارایی های مادی موجود

معمولاً هر زنی به یک نفر جهت کمک در اداره امور مادی معمولی زندگی خود نیاز دارد. کسی که اطمینان حاصل کند از اینکه باغبان کارشی

اجازه دادن به یک پدر بیکار که از مسئولیت خود شانه خالی کند

دلایل بسیاری وجود دارد در مورد اینکه چرا یک زن بعد از جدایی یا طلاق در وادار کردن شوهر سابق خود جهت پرداخت خرج بچه ها شکست میخورد.

زندگی کردن با یکدیگر پیش از بحث های مالی

من اخیراً با یک زن راننده تاکسی در نیویورک برخورد داشتم (یکی از آن نادرها) که هروقت با مردی زندگی می کند هیچ پولی ندارد

اعتماد کردن به افراد نادرست

زنانی که بابت مرگ همسر یا شخصی که دوست داشتند – پولی به ارث می برند – یا حتی بعد از طلاق پولی را بدست می آورند – در مورد اعتماد به افراد نامناسب آسیب پذیر هستند.

اعتماد نکردن به شم خود

بسیاری از زنانی که ما با آنها صحبت کردیم درباره شما خود بعنوان یک مانع بزرگ جهت دستیابی به استقلال مالی مردد بودند.

مدیریت کردن غرور و منیت، نه پول و ثروت

همانطور که همه ما میدانیم، غرور مذکر یک چیز شکننده است. ما حول و حوشی موضوعات سخت و جدی، آرام و پاورچین راه میرویم و از سؤالات ضروری خودداری میکنیم

مرحله شکستگی استخوان در زنان

اگر تحلیل استخوانها متوقف نشود، شخصی وارد مرحلهٔ شکستگی می شود. استخوان هایش بسیار شکننده شده، به شکلی که نه تنها هنگام افتادن از جایی

مسئولیت زندگی مالی خود را بپذیرید(۲)

اینکه از لحاظ مالی بدون آمادگی باشید یک چیز است و اینکه از نظر مالی جهت مدیریت آنچه که به شما محول شده ناتوان باشید چیز دیگری است.

چرخه زندگی و استخوان های شما

استخوان های شما، از آغاز زندگیتان، شروع به رشد می کنند اما با گذشت سال ها، تعادل بین ساختمان بدن و فعالیت های آن تغییر می کند.