زنآرشیو

تمایز قائل شدن بین خواستن و احتیاج

بازاریابی واحد شرکتی است که مأموریت خاص آن کمک به شرکت ها جهت متحد شدن با بازارهای اهدافشان از طریقی درک مصرف کننده است

جبران زمان از دست رفته

زنی در سن پنجاه سالگی میگوید وقتی من یک دختر کوچک بودم پدرم همیشه می گفت که ما فقیر هستیم.

خرید بخاطر احساس گناه

آیا این سناریو برای شما آشنا نیست؟ سال گذشته بهترین دوست شما یک گلدان صنایع دستی زیبا و گران برای سال نو به شما داد.

خرید تفننی و بدون برنامه

ناتوانی و شکست بسیاری از “دختران خوب” ناتوانی در کنترل و مدیریت خرج کردن تفننی است. در حقیقت یکی از یافته های مطالعاتی که توسط دکتر تاهیراکی

انجام خرید های تحریک کننده احساسی

من و همسرم عاشق یک خانه شدیم و به سرعت پیشنهاد خرید دادیم و یک هفته بعد از مرحله وارسی خانه متوجه شدیم که در اندازه مساحت خانه غلو شده است.

خرج کردن بعنوان یک تکیه گاه احساسی

دو نوع خرج کردن احساسی وجود دارد: یکی آن خریدی است که از نظر شخصی برای شما بسیار خوشایند است و با احساسات شما بازی می کند

گرفتار شدن در بدهی سنگین

این یکی از مهلکترین اشتباهاتی است که شما میتوانید در مسیر رسیدن به رفاه خود انجام دهید. بدهی؛ مثلی کندن یک سوراخ و رفتن داخلی

پول خود را عاقلانه خرج کنید

هر کسی که گفته پول نمی تواند خوبشختی را بخرد بطور حتم نمی دانسته که برای خرید کجا باید برود.

آشنایی با چگونگی حفظ تعادل در زنان

من از سیستم مهندسی فوق العاده ای که ما را قادر میسازد تا در هنگام راه رفتن و یا ایستادن تعادل خورد را حفظ کنیم، شگفت زده ام.

مراقبت نکردن از مهمترین دارایی خود:خودتان

آیا تا به حال توجه کردهاید چه تعدادی از مردان بیشتر از زنان ورزش می کنند؟ بخصوصی زنانی که متأهل هستند یا بچه دارند.