/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

زنانآرشیو

تأثیر ویتامین D در عملکرد ریه ها

براساس نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه آلکند آمریکا، ویتامین D در سلامت، بهبود و کارکرد ریه نقش اساسی دارد. این دانشمندان دریافتند. کارکرد ریه های بیمارانی که ویتامین D بیش تری در خون آن ها وجود دارد، بهتر است. هم چنین این دانشمندان دریافتند مقدار ویتامین D موجود...

آیا بروز پسوریازیس در هر دو جنس برابر است؟

به طور کلی، بله، ولی تفاوت های جالب توجهی در این رابطه وجود دارد. احتمال دچار شدن مردان به مشکلات مفاصل بین انگشتی تحتانی و مهره ای بیشتر است، در حالی که زنان بیشتر دچار پلی آرتروپاتی قرینه می شوند. آیا بروز آرتروپاتی، به شدت پسوریازیس مربوط...

تعادل هنگام خواب

سیستم تعادلی بدن شما حتی در هنگام خواب هم فعال است. آیا تا به حال شخصی که در یک اتاق خفه و گرفته در حال چرت زدن است را دیده اید؟

آشنایی با چگونگی حفظ تعادل در زنان

من از سیستم مهندسی فوق العاده ای که ما را قادر میسازد تا در هنگام راه رفتن و یا ایستادن تعادل خورد را حفظ کنیم، شگفت زده ام.

تعادل خود را حفظ کنید

به عنوان یک کودک، تعادل فوق العادهای داشتم. در پنج سالگی میتوانستم دوچرخه سواری کنم و بر روی پایه های چوبی راه بروم.

استخوان هایتان را آزمایش کنید

در این قسمت باید بدانید که استخوانهایتان تا چه اندازه سالم هستند.

چرخه زندگی و استخوان های شما

استخوان های شما، از آغاز زندگیتان، شروع به رشد می کنند اما با گذشت سال ها، تعادل بین ساختمان بدن و فعالیت های آن تغییر می کند.

استخوان بندی خود را تقویت کنید

مدتی پیش خواهرم را ملاقات کردم. او پانزده سال از من بزرگ تر است ، در کالیفرنیا زندگی میکند و مبتلا به بیماری (پوکی استخوان) است.

اشتباه زنان در قرار دادن حد و مرزهای ساختگی

جوئل بارکر آینده گرا میگوید که “الگو چیز خوبی است زیرا به ما کمک میکند تا دنیا را نظم ببخشیم، او اضافه میکند و بد است زمانی که ما را از دیدن آنچه در حاشیه است باز می دارد.