/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

زرد زخمآرشیو

آیا از طریق جکوزی به فولیکولیت مبتلا می شویم؟

مسلما شما می توانید از طریق جکوزی و وان های داغ، به عفونت هایی مبتلا شوید که فولیکولیت می دهد. در صورتی که آب با سودومونا آلوده شود، خطر قابل توجهی وجود دارد که تمام استفاده کنندگان دچار ضایعات پوستی شوند. معمولا ۴۸ ساعت پس از مواجهه...

رعایت بهداشت برای بیماران زرد زخم

۱ – بیماری خیلی شایعی که زرد زخم می تواند در موارد زیادی روی آن سوار شود ، تبخال دور دهان است. کسانی که به طور مکرر دچار زرد زخم می شوند ، باید از نظر حامل بودن میکروب استافیلوکوک اورئوس بررسی شوند و تحت درمان مناسب...

امکان سرایت زرد زخم به سایر نقاط بدن یا به افراد دیگر

زرد زخم ، یک بیماری کاملا مسری است که اگر به موقع درمان نشود ، می تواند به سایر نقاط بدن یا سایر افراد خانواده سرایت کند. شایع ترین قسمت بدن نیز که ممکن است درگیر این ضایعه شود ، صورت است. البته تمام قسمت های بدن...

زرد زخم چیست ؟

زرد زخم ، یک بیماری عفونی باکتریایی پوست است. این بیماری ، نوعی عفونت سطحی و شایع است که توسط استافیلوکک ، استرپتوکک یا ترکیبی از این دو باکتری ایجاد می شود. زرد زخم را به دو دسته زرد زخم تاولی و زرد زخم غیر تاولی تقسیم...

آیا روغن درخت چای در درمان زرد زخم موثر است؟

زرد زخم یکی از عفونت های شایع پوستی در کودکان ۲ تا ۵ سال است که با توجه به مسری بودن، بزرگسالان نیز به آن مبتلا می شوند.زرد زخم معمولا توسط استافیلوکوک اورئوس ایجاد می شود هرچند گونه های خاصی از استرپتوکوک نیز می توانند در ایجاد...

درمان های خانگی برای عفونت پوستی زرد زخم

زرد زخم یک نوع عفونت پوستی است که در درجه اول نوزادان و کودکان را مبتلا می کند.این نوع عفونت بسیار مسری است و با توجه به نوع و شدت آن درمان های متفاوتی ارائه می شود.برخی از موارد خفیف هستند و خود به خود درمان می...

آشنایی با زرد زخم

مه شو: زرد زخم یکی از بیماری های پوستی می باشد که در اثر میکروب های استرپتوکک و یا استافیلوکک به وجود می آید. اما چگونه می توان زرد زخم را تشخیص داد؟ مهمترین نشانه و علامت زرد زخم، زخم های تاولی شکلی است که روی آنها...