ریشه ی موهاآرشیو

آبهای سنگین (مفید – مضر) و تاثیر آن بر موی سر

آبهای سنگین (مفید – مضر) هنگامی که موها با این نوع آبها شسته شوند، به سبب ناسازگاریی که این مواد در تماس با پوست سر و ریشه موها پیش می آورند، ریشه موها متأتر و مصدوم شده، شخص دچار ریزش مو می گردد. استمرار شستشو با آبهای...

ضمایم پوست و تأثیر آن بر ریشه موها

ضمایم پوست و تأثیر آن بر ریشه موها مسئله ی مهم دیگری که در ارتباط با موهای بالای سر آقایان وجود دارد این است، که همسایه های ریشه ی موها ، چه ضمایمی از پوست هستند، و تأثیر آنها بر ریشه ی موها چیست ؟ بطور کلی...

آیا اختلال در گردش خون سبب ریزش مو می شود؟

آیا اختلال در گردش خون سبب ریزش مو می شود؟ اختلال در گردش خون از جمله عوامل دیگری که در جریان خون اثر می گذارند و مانع رسیدن خون کافی به سر و ریشه ی موها می شوند، می توان، سنت یافتن موها و تنش پوست سر...

جریان خون در رابطه با ریشه ی موها

جریان خون در رابطه با ریشه ی موها مسئله دیگری در رابطه با ریزش مو های قسمت بالای سر وجود دارد، که با جایگاه سر ارتباط مستقیم پیدا می کند. بنابراین اصل فیزیکی و قانون جاذبه زمین، اجسام و مایعات فقط در سطح شیب دار حرکت می...

تاثیر شوکهای آبهای سرد و گرم بر ریزش مو

تاثیر شوکهای آبهای سرد و گرم بر ریزش مو فزون بر عوامل یاد شده، حرارت آب نیز در این امر بی تأثیر نمی باشد، زیرا سرد کردن آب و بلافاصله گرم کردن آن، چه از طریق میکانیکی یعنی بوسیله خود انسان و چه به سبب دستگاه گرم...

چه آبی برای شستشوی موها مضر است؟

چه آبی برای شستشوی موها مضر است؟ آبهای سنگین، خود به دو دسته تقسیم می شوند : آبهای مفید برای موها و آبهای مضر برای موها،وکه ذیلاً به شرح هریک می پردازیم : الف-آبهای مضر برای موها: آبهایی که دارای ترکیبات گچ، نمک، و آهک و امثال...

شامپوهای ضد ریزش مو حاوی چه موادی هستند و چه فوایدی دارند ؟

KUORA عامل فعال کننده ی ریشه و رشد مو عامل تقویت کننده و رشد دهنده موها به واسطه ی عوامل ژنتیکی و یا هورمونی عامل مرطوب نگهدارنده ی پوست و ریشه موها Hair Gensis Revitalizing Shampoo عامل در بردارنده ی کلیه ی مواد و ترکیبات متوقف کننده...