ریشه موهاآرشیو

علل غیر طبیعی ریزش مو

علل غیر طبیعی ریزش مو براثر مرور زمان و گذشت هزاران سال در تاریخ بشری، سرانجام رشد تدریجی تکامل به مدنیت انجامید و انسان به پایه گذاری شهرها پرداخت و به زندگی شهرنشینی تحت قواعد و نظامات معینی خو گرفت، و روز بروز نیز زمینه سکونت در...

تاثیر میزان حرارت و برودت آب در سلامت موها

تاثیر میزان حرارت و برودت آب در سلامت موها گذشته از نوع آب، توضیح کافی در مورد آن داده شد، میزان حرارت و برودت آن نیز در سلامت موها نقش بسزایی دارد، بطوریکه آب خیلی سرد و یا بسیار گرم (داغ)، هر دو تهدیدی برای سلامتی موها...

آب سبک و نیمه سبک چه خصوصیاتی دارند؟

آب سبک و نیمه سبک چه خصوصیاتی دارند؟ آب نیمه سبک : حد فاصل آب سبک و سنگین را، آب نیمه سبک می گوییم، که اغلب آبهای جاری را می توان در زمره آبهای نیمه سبک به شمار آورد. چون هنگام شستشوی موهای سر با این نوع...

عوامل موثر در ریزش مو

عوامل موثر در ریزش مو تأثیر نیروی جاذبه نکته دیگری که در اینجا به ذکر آن خواهیم پرداخت، و حائز اهمیت خاصی می باشد، تأثیر نیروی جاذبه زمین در موهای بلند و آویزان طرفین سر خانمها است. حال باید دید، که نیروی جاذبه ی زمین چطور می...

توصیه مهم بهداشتی

توصیه مهم بهداشتی معدود افرادی که این تصور اشتباه را در ذهن دارند که با هرنوع پاک کننده ای می توان سر را شست مثلاً تفاوتی بین شوینده های سرشویی و مایع ها و پودرهای ظرفشویی و رختشویی قابل نبوده، برایشان فرقی نمی کند که هر مایع...