/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

روماتیسمآرشیو

تاثیر لیمو ترش بر بیماری های کبد و اختلالات متابولیک

لیمو ترش در بیماری کبد لیموترش در برطرف کردن بیماری های کبد بسیار موثر است برای این منظور باید عصاره یک دانه لیموترش را با آب گرم مخلوط کرده بدون شکر روزی چند لیوان میل کرد. خوردن عصاره لیمویی که روی آتش پخته شده برای رفع سوء...

فواید سیب برای سلامتی

سیب ریه و دماغ را قوت می دهد، برای خفقان و تنگ نفس نافع است اشتها آور بوده رنگ صورت را روشن می کند و قلب را قوت می دهد.سیب مولد خون است و مصلح آن زنجیل پرورده می باشد خوردن سیب پس از صرف غذا برای...

علائم آرتروز

آرتروز یک بیماری مزمن است که در طول سالها ایجاد می شود و علائم آن نیز معمولا به آهستگی و طی مدت زمان طولانی بتدریج بیشتر می شود. در اوائل بیماری، بیمار اول صبح که از خواب بیدار می شود متوجه خشکی مختصر مفصل برای چند دقیقه...

تفاوت آرتروز با روماتیسم و آرتریت

کلمه ” روماتیسم ” در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله در کشور ما برای شرح دردهای مختلف استخوانی، مفاصل و ساختمانهای اطراف مفاصل توسط مردم بکار می رود. ریشه این کلمه، لغت یونانی “روما” می باشد. معنی روما، جریان یافتن است. یونانی های قدیم علت درد...

انواع آب درمانی

عنوان این شیوه درمانی از نام آن کاملا آشکار است به این صورت که از آب جهت درمان استفاده می شود. اساسا یک روش استفاده از آب به منظور درمان بیماری ها و کاهش شرایط دردناک است. در ارتباط با درمان هیدروترمال ( گرما درمانی ) درجه...