روش های نه گفتنآرشیو

اصول نه گفتن در محل کار (۷)

رئیستان تماس گرفته و از پشت تلفن فریاد میزند: «همه چیز به هم ریخته است، میخواهم تمام کارها و گزارشها را همین حالا و حداکثر تا فردا صبح برایم بفرستید.

اصول نه گفتن در محل کار (۶)

ساعت چهارونیم بعدازظهر رئیس میگوید: «امروز می توانی چند ساعت اضافه بمانی و به کارها برسی»؟

اصول نه گفتن در محل کار (۵)

«جمعه آخر این ماه برای به دنیا آمدن فرزند الن مهمانی گرفته ایم تو هم میایی؟ بله».

اصول نه گفتن در محل کار (۴)

«ایمیلی به دستتان رسیده است که از شما دعوت شده برای صرف ناهار به در تاریخ ۵، ۷ و ۸ نوامبر در این مهمانی حضور داشته باشید»؟

اصول نه گفتن در محل کار (۳)

«لطفاً دوباره به این مشتری زنگ بزن، واقعاً آدم سرسختی است. او تو را نمی شناسد پس اگر تو به او زنگ بزنی شاید دیگر سؤالات خسته کننده اش را بپرسید».

اصول نه گفتن در محل کار (۲)

«میخواهم امتیازات بیشتری به تو بدهم (یک کلاس اضافه برای تدریس، یک کلاس سطح بالا، یک برنامه بهتر) نظرات چیست»؟

اصول نه گفتن در محل کار (۱)

«امروز صبح یک کارمند جدید استخدام کردیم. دوست دارم تو کارها را بهش یاد بدی».

اصول نه گفتن در محل کار

«اتاق جلسه خیلی درهم و برهم است. ممکن است قبل از اینکه کارمندان وارد شوند آنجا را مرتب کنی»؟ این سؤالی است که مدیر شرکت از شما پرسیده است.

نحوه نه گفتن در محل کار

شما میخواهید بسیاری از روشهای نه گفتن را در روابط با دوستان، خانواده و در محل کار مورد استفاده قرار دهید.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۶)

فرزند دوازده ساله اتان میپرسد: «بیلی برای جمعه شب از من دعوت کرده است. می توانم بروم»؟