روانشناختیآرشیو

بهترین راه برای محافظت از پوست در برابر آفتاب چیست؟

بهترین راه، اجتناب از بیرون رفتن در آفتاب است! از آنجا که این کار ممکن است دشوار باشد و زیر آفتاب بودن به خصوص در تعطیلات، فواید شناخته شده روانشناختی دارد، چندین نکته کلیدی را باید به خاطر داشت. آفتاب در حدود اواسط روز به بیشترین میزان...