ديسك كمرآرشیو

پلاور با دمبل و آسیب هایی که در پی دارد

از آنجايي كه تمرينات مناسب تري براي وارد آوردن فشار به عضلات زير بغل وجود دارد و همچنين احتمال آسيب ديدگي مفصل سرشانه حين انجام حركت پلاور با دمبل زيادي است، مربيان و بدنسازان امروزي از توصيه و انجام اين حركت خودداري مي كنند. انجام حركت «پلاور...

هاك با هالتر و آسیب های آن به بدن

انجام اين حركت علاوه بر دشواري حفظ تعادل بدن و هالتر، به ستون فقرات ورزشكار نيز فشار قابل ملاحظه اي وارد مي كند. همچنين احتمال رها شدن هالتر از دست ها به دليل دشوار بودن گرفتن آن، در حين تمرين نيز وجود دارد. انجام اين حركت به...

پرس نيمكت با وزنه و آسیب های آن به بدن

در تمرينات پرس سينه هرگز نبايد از وزنه هاي سنگين استفاده شود و در اين تمرين نفس گيري نامناسب و همچنين نبود افراد مراقب يا محافظ هاي وزنه بسيار خطرناك است و احتمال مرگ در اين تمرين بيشتر مي كند. تحقيقات نشان داده است كه سالانه چندين...

نشستن با يك پا به روي نيمكت

اگر در اجراي اين تمرين پشت را صاف نگه نداشته و به جاي اين كه لگن خاصره را به سمت جلو متمايل كنيد از حركات اشتباه استفاده نموده و مهره هاي پشت و گردن را تحت كشش قرار دهيد و قوز كنيد حتماً ايجاد آسيب مي شود....