دستگاه عصبیآرشیو

اشخاص عصبی و معضل ریزش مو

اشخاص عصبی و معضل ریزش مو در مراحل جنینی نوزاد انسان (در رحم مادر) موها، ناخن ها، پوست سیستم اعصاب و بعضی از غدد درونی کلاً از یک بافت جنین بنام اکتودرم بوجود می آیند. در صورتیکه بهر دلیلی به قسمت یاد شده از جنین، آسیب برسد،...

ریزش موی عصبی

ریزش موی عصبی ریزش موی عصبی در خانمها رو به افزایش  است، که اکثراً در بانوان شاغل مشهود می باشد، چرا که محیط های اداری و مشغله های فکری، استرسهای فراوانتری (در مقایسه با محیط کار منزل) را متوجه فرد می سازد و فرصت رویارویی مناسب و تؤام...

ماساژ درمانی و اثرات آن در بدن

ماساژ درمانی و اثرات آن در بدن هنر ماساژ هنر ماساژ به همان قدمت لمس است. به انسان ها و جانوران معرفت ذاتی بخشیده شده است. لمس کردن، نوازش و رفتار محبت آمیز، راحتی، آرامش و حس کلی سلامتی ایجاد می کند. مطالعات بسیاری تایید کرده اند...

اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن

دستگاه عصبی ما مشابه یک شبکه الکتریکی وسیع عمل می کند که همراه با سیستم آندوکرین همه قسمت های بدن ما را به هم مرتبط و هماهنگ می سازد. فشار خون، تعداد تنفس و چگونگی هضم غذا همه توسط مغز هدایت می شود که برای حفظ تعادل...

سندرم سازگاری عمومی چیست؟

تطابق عمومی، پاسخ فیزیولوژیک تمام بدن نسبت به استرسی است و باید برای این پاسخ، سیستمهای مختلف بدن به ویژه دستگاه عصبی خودکار و غدد درون ریز به طور صحیح عملی نمایند.