درمان های لیزریآرشیو

نتایج درمان از طریق لیزر را پس از چه مدت می توان مشاهده کرد؟

جدیدترین لیزری که از FDA تایید گرفته سیستم ان لیت – وی لیزر است. این لیزر ، یک لیزر رنگی پالسی ۵۸۵ نانومتر است. مجوز FDA برای این دستگاه درمان آکنه التهابی متوسط روی صورت است. این لیزر طول موج نور زردی گسیل می کند که رگ...