درمان سردردآرشیو

سردرد ناشی از خستگی چشم ها

خستگی چشم (eye-Strain) از عللی شایع سردرد است.

سردردهای تیشه ای

سردردهای تیشه ای یا شبیه یخ شکن (Ice pick headaches) که به آنها سردردهای بستنی (Ice Cream headache) هم میگویند، به طور معمولی در

سردردهای ناشی از سینوس ها

این سردردها در نواحی استخوانهای گونه، پیشانی، یا پلی بینی احساسی می شوند و دردهایی مبهم و دایمی هستند.

سردرد مزمن روزانه

سردرد مزمن روزانه به سردردی گفته می شود که در اکثر روزهای هرماه (یعنی بیش از ۱۵ روز در ماه) وجود دارد و به طور معمولی به مدت ۶ ماه یا بیشتر طول میکشد

چگونه سردرد تنشی را درمان کنیم؟

آرام سازی تقریبا همیشه سردردهای تنشی را بهبود می بخشد. آرام سازی می تواند شامل استراحت در بستر، ماساژ و یا آموزش بیوفیدبک باشد استفاده از بالش مناسب