خونریزی رحمیآرشیو

چگونه از قرصهای پیشگیری از حاملگی استفاده شود؟

چگونه از قرصهای پیشگیری از حاملگی استفاده شود؟ قرصهای پیشگیری از حاملگی قرصهای پیشگیری به یک یا چند ماده خوراکی (معمولاً استروئیدها) که از حاملگی جلوگیری کند اطلاق می شود. فرمهای اصلی قرصها عبارتنداز : ۱- قرصهای خوراکی مختلط (ترکیبی) شامل استروژن و پروژسترون ۲-قرصهای محتوی فقط...