خود درمانيآرشیو

كشف و زير سوال بردن باورهاي انگيزش زدا

همين طور كه مي فهميد كدام باورها مانع عمل شما مي شوند، به كمك فن تحليل عقلاني ، با آنها به عنوان باور خود ناكام كن كنار بياييد. راه هاي تسهيل يادگيري * ياد يار درست كنيد. گاهي اوقات به ياد آوردن نكات كليدي در وضعيت هاي...

مطالعه در مورد اضطراب پس از ضربه

قسمت هاي نخست اين فصل را بخوانيد مطالب اين قسمت به شما كمك ي كنند علت و نحوه ادامه يافتن اضطراب پس از ضربه را بفهميد. با فهميدن اين موارد، توصيه هاي بعدي خود درماني مفهوم مي شود. مطمئن شويد فن سه راه حل و علت مفيد...

تعليم دادن به خود و آموختن مهارت های کنار آمدن در از بین بردن اضطراب اجتماعی

نگاه منفي درباره نظر ديگران راجع به شما، اضطراب اجتماعي را حفظ مي كند. خصوصاً مطمئن شويد فهميده ايد كه رفتار اجتناب چطور مشكل را طولاني مي كند. در ضمن عناوين فرعي مرتبط با ترس هاي خاص در صفحات قبل را بخوانيد. قسمت هاي مربوط به ترس...

مشخص كردن خطوط پايه و تعلیم دادن به خود در خود درمانی

براي آن كه پيشرفت درمان تان را اندازه بگيريد، با دفعات و شدت حملات وحشتزدگي يعني خط پايه را مشخص كنيد. براي آن كه يك برنامه خود درماني اثر بخش تهيه كنيد، لازم است اتفاقاتي را كه درجريان حمله رخ مي دهند ثبت كنيد و ببينيد حمله...

برنامه خود را برای از بین بردن نگرانی طراحي كنيد

اهداف تان را مشخص كنيد اهداف طرح خود درماني در مشخص كنيد. هدف هاي خود را تا حد امكان به صورت مشخص و در قالب يك رشته رفتار بيان كنيد. براي مثال : * دوره هاي نگراني خودم را به حداكثر ۳۰ دقيقه برسانم. * ياد بگيرم...

فكرتان را چگونه عوض كنيد

پس از شناسايي افكارتان، نوبت به اين مي رسد كه افكار خود ناكام كن را زير سوال ببريد و تغيير بدهيد. اما چرا باور قديمي را زير سوال ببريد ؟ چرا آن را كنار نگذاريد و به باور جديدي نرسيد ؟ به دو دليل نخست اين كه...

مشخص كردن هدف تان از خود درماني

مي خواهيد در احساس و رفتارتان چه تغييري ايجاد كنيد؟ اهداف تان را ملموس و مشخص كنيد تا قابل اندازه گيري شوند. به عنوان نمونه، هدف «احساس بهتر»، خيلي كلي و مبهم است. تعيين راهبردهاي درمان راهبردها، خطي مشي هاي اصلي هستند كه روش ها و فنون...