خود ایمنیآرشیو

آیا نشانه هایی در پوست وجود دارد که به نفع بیماری سیستمیک باشد؟

ما به همان اندازه که از سایر سیستم های عضوی در مورد بیماری سیستمیک اطلاعات دریافت می کنیم، از پوست هم اطلاعات می گیریم. مثال های واضح آن عبارت است از آنمی، نارسایی قلبی، اورمی، بیماری تیروئیدی و ایدز. بسیاری از بیماری ها، انگیره ای برای جستجوی...

تاول چیست؟

تاول عبارت است از: تجمع مایع در داخل پوست. محل آن معمولا یا در اپیدرم یا بین اپیدرم و درم است. گاهی بیماران (و حتی پزشکان) واژه تاول را برای ضایعه ای به کار می برند که شکل متفاوتی دارد (برای مثال در مورد ضایعات متورم خارش...

پمفیگوس چیست؟

پمفیگوس ولگاریس و پمفیگوس فولیاسه دو مورد از شایع ترین اعضای یک خانواده از بیماری های تاولی خود ایمنی است. در این دسته از بیماری ها، اتو آنتی بادی هایی علیه یکی از اجزای ساختار اتصال سلولی به نام دسموزوم ایجاد می شود که این جزء دسموگلین...

علل کهیر چیست؟

کهیر، حاصل آزاد شدن هیستامین و مواد دیگری از ماست سل های مجاور با عروق خونی کوچک است که منجر به استاع و نشت مایع از این عروق می شود. زمانی که مدت دوام کهیر بسیار کوتاه است (برای مثال چند روز)، احتمال اینکه علت آن مشخص...