خشک کردن پاهاآرشیو

نکاتی مهم در حفظ زیبایی و تقویت پا

نکاتی مهم در حفظ زیبایی و تقویت پا پاها را حداقل روزی یک بار بشویید و خوب خشک کنید. هر روز جوراب تازه بپوشید و در صورت امکان یک کفش را دور روز پشت سرهم نپوشید. اگر پایتان عرق می کند، بویژه در تابستان که هوا گرم...

چطور از عرق ریزی پا زیاد پا پیشگیری کنیم ؟

اگر پاهایتان عرق می کند، به ویژه در تابستان که هوا گرم است و تعریق بیشتر می شود، می توانید از پودر خاصی که مانع عرق ریزی زیاد می شود، استفاده کنید. به این ترتیب که هر روز پس از شستن و خشک کردن پاها و پیش...