خستگی و ضعفآرشیو

علایم و نشانه های هیپرپاراتیروئیدیسم (پرکاری پاراتیروئید)

علایم و نشانه ها • سنگ های کلیوی • استئوپروز (پوکی استخوان) • خستگی و ضعف • افزایش دفعات ادرار کردن و افزایش تشنگی • درد شکمی و نشانه های سوء هاضمه و زخم وقتی یک یا تعداد بیشتری از غدد پاراتیروئید مقادیر بیش از حد هورمون...