خرد شدن موهاآرشیو

آیا بستن موها سبب ریزش مو می شود؟

آیا بستن موها سبب ریزش موها می شود؟ خانمها غالباً موهای خود را با هر وسیله که به دستشان برسد، می بندند، و همین بستن های غیراصولی، خود نوعی ریزش مو را به دنبال می آورد. این قسم از ریزش مو نزد آن عده از زنانی است،...