جلوگیری از بارداریآرشیو

قاعدگی و جواب های بدون سوال

نکته ۱: تخفیف درد قاعدگی بعد از بچه دار شدن معمولاً در آن دسته از زنانی دیده می شود که به طور طبیعی زایمان کرده اند و نه از طریق سزارین. نکته ۲: وزن واقعی خانم ها در چند روز اول پس از خونریزی قاعدگی است. اگر...

روشهای پیشگیری از حاملگی در دست اقدام

آمپولهای تزریقی پیشگیری کننده های هورمونی تزریقی چنانچه درست مورد استفاده قرار گیرند یکی از موثرترین روشهای موجود جلوگیری از بارداری هستند.برآورده شده که بیش از ۱۰ میلیون زن در جهان از این روش استفاده کرده اند و یک و نیم میلیون نفر آن را به طور...