جذب آهنآرشیو

آیا با پخت و پز آهن سبزیجات از بین می رود ؟

در زنان کم خونی خطر سقط جنین و خونریزی هنگام زایمان بیشتر است. کودکان کم خون بطور مکرر به بیماریهای عفونی عو کننده مبتلا می شوند. همچنین تغییرات رفتاری و کاهش توانایی در یادگیری در این کودکان مشاهده می گرددکه پس از درمان فعالتر شده ، در...

مواد غذایی که از جذب آهن پیشگیری می کنند

تحقیقات نشان داده است در اشخاصی که رژیم غذایی آن ها شامل مقدار زیادی فیبر نظیر سبوس گندم و سایر انواع فیبرها بوده هیچ گونه کمبود آهن دیده نشده است. در مواد غذایی که با سبوس گندم مخلوط شده باشد آهن آن خوب جذب می شود. به...

تفاوت آهن های موجود در مواد غذایی

آهن به دو شکل در مواد غذایی وجود دارد: آهن هیم و آهن غیر هیم: هیم heme کلمه یونانی خون haimaمی باشد و از این کلمه بسیاری از نام های مربوط به خون گرفته شده است، مانند: هماتوکریت (hematocrit) هموسیانین (hemocyanin) هموگلوبین (hemoglobin) آن چه «haima» از...

مشکلات جذب آهن

در موسسه تحقیقات پاریس دکتر پ. گالان(p galan) و همکارانش ۵۰۰ زن جوان را به طور داوطلب از نظر تغذیه و اثر آن را روی کم خونی مورد بررسی قرار دادند. در این گروه ۷۷ نفر از آنها دچار کمبود آهن بودند و پس از تست فریتین...