تست های کبدیآرشیو

پیودرماگانگرونوزوم چیست و با چه بیماری همراه است؟

پیودرماگانگرونوزوم یک بیماری ایجاد کننده زخم اولیه است که به واسطه نوتروفیل های فعال شده ایجاد می شود. به طور معمول، تظاهر اولیه آن یک ندول التهابی یا یک پوسچول عمیق است که متلاشی می شود و زخمی با لبه کبود ایجاد می کند. معمولا دردناک است...