ترکیب غذای روزانهآرشیو

ویتامین ها عالی ترین مواد طراوت و جوانی

ویتامین ها عالی ترین مواد طراوت و جوانی ترکیب غذای روزانه هر فرد باید بطور متناسب دارای مقادیری کربوهیدرات، چربی و پروتئین باشد. تعادل در مصرف این مواد باعث رفع نیاز متابولیک بدن می گردد و انرژی لازم را برای کار و فعالیت های روزانه تأمین می...