s                                   

ترسآرشیو

شيوه هاي غلبه بر موانع

پي بردن به اهميت عمل وقتي از انجام دادن تكاليف رفتاري طفره مي رويد، نكات زيرا به ياد آوريد : * تنها راه براي آن بفهميد ترس هاي شما بي پايه و اساس هستند، رو به رو شدن با آنها است تا ببينيد آيا واقعاً اتفاقي مي...

مقدمه اي بر خود درماني اضطراب سلامتی

قبلا تصور مي شد درمان اضطراب سلامتي، سخت است. ولي شواهد نشان مي دهند درمان شناختي – رفتاري موثر است و اگر اضطراب سلامتي داريد بايد اميدوار باشيد. اقدام درست اين است كه بفهميد مشكل چيست. شما بيمار نيستيد – بلكه اضطراب داريد كه شايد بيماري باشيد....

تعليم دادن به خود و آموختن مهارت های کنار آمدن در از بین بردن اضطراب اجتماعی

نگاه منفي درباره نظر ديگران راجع به شما، اضطراب اجتماعي را حفظ مي كند. خصوصاً مطمئن شويد فهميده ايد كه رفتار اجتناب چطور مشكل را طولاني مي كند. در ضمن عناوين فرعي مرتبط با ترس هاي خاص در صفحات قبل را بخوانيد. قسمت هاي مربوط به ترس...

تعلیم دادن به خود و تنظیم برنامه خود درمانی برای اضطراب اجتماعی

تعليم دادن به خود نگاه منفي درباره نظر ديگران راجع به شما، چطور اضطراب اجتماعي را حفظ مي كند. خصوصاً مطمئن شويد فهميده ايد كه رفتار اجتناب چطور مشكل را طولاني مي كند. در ضمن عناوين فرعي مرتبط با ترس هاي خاص در صفحات قبل را بخوانيد....

باورهاي اصلي مرتبط با هراس های خاص

باورهاي اصلي باورهاي اصلي زير، برخي از مباني عادات فكري مرتبط با اشياء يا وضعيت هاي ترسناك هستند : * «ناراحتي شديد غير قابل تحل است و بايد از اشياء يا وضعيت هاي چكاننده ناراحتي اجتناب كنم.» * «به هيچ وجه نبايد خودم را در معرض خطر...