تحریک کننده اشتهاآرشیو

با مصرف سبزیجات از بدن خود محافظت کنید

با مصرف سبزیجات از بدن خود محافظت کنید عدس : در خاصیت با گوشت برابری می کند. تقویت کننده مغز بوده و حافظه را نیرو می بخشد، جوشانده آن ضد عفونی کننده است و گرد سوخته دانه های آن دندان را سفید می کند و از انواع...