بیماری های مقاربتیآرشیو

نحوه ی تشخیص سوزاک در مردان و زنان

در مردان نخستین نشانه های سوزاک عموماً ۲ روز تا ۲ هفته بعداز مواجهه با باکتری ظاهر می شوند. ابتدا ممکن است دچار نوعی احساس مورمور شدن در مجرای ادراری شوید. چند ساعت بعد، ادرار کردن دردناک می شود و متوجه خروج ترشحات شیری رنگی از مجرای...