بهداشت عمومیآرشیو

ورم شبکیه پیگمانتورا ی چشم چیست و چطور درمان می شود ؟

تعریف : سخت شدن شبکیه همراه با آتروفی و تجمع مواد رنگی از آثار این بیماری است. علائم آن : ضعف تدریجی دید (این علامت شاید تنها علامت داخلی آن باشد) تشخیص بیماری با دستگاه افتالموسکوپ دقیقتر است. شناخت آن : علم پزشکی این بیماری را بدون...

بیماری فوسفن ، یکی از بیماری های چشمی

احساس دیدن تور در داخل چشم (بدون وجود نور خارجی) را فوسفن می نامند و علت آن تحریک شبکیه یا مراکز بینایی می باشد. در مراحل اولیه انجام تمرین پالمینگ، نقاط روشن حتی در تاریکی کامل نیز مشاهده می شوند. این مسئله نشاندهنده وجود بعضی از بیماریهای...

ترشح آب سبز از چشم نشانه چیست؟

تعریف : عبارت است از فشاربیش از حد و دائمی به چشمها. علائم آن : این حالت ممکن است هفته ها یا ماهها با درد در داخل کره چشم، به ویژه صبحها ادامه یابد. یکی از علائم اولیه آن پیدایش هاله یا حلقه های رنگی در شب...

کاهش مصرف گوشت برای پیشگیری از سرطان کولون

دکتروالترویلت از محققان هاروارد معتقد است که با دقت در نتایج تحقیقاتی که در مورد سرطان کولون شده به این نتیجه می رسیم که برای مبارزه با سرطان کولون بهتر است که اصولا از خوردن گوشت قرمز صرف نظر کرد. تحقیقات زیادی نشان می دهد که خود...

ورم عفونی بافت ملتحمه یا افتائمی عمومی

ورم عفونی بافت ملتحمه یا افتائمی عمومی تعریف : این نوع ورم درمیان نوزادان وجود دارد (ورم ملتحمه همراه با دفع مواد چرکی). شلتون در این رابطه مطالعه های کاملی انجام داده است. علائم آن : سرعت پیشرفت و ظهور آثار این بیماری در کودکان معمولاً کندتر...

چه افرادی دارای بیماری لوچی چشم هستند؟

تعریف : عبارت از حالتی است که در آن هر دو چشم در یک جهت قرار نمی گیرند این ناراحتی را می توان به چند نوع : لوچی داخلی (همگرا)، لوچی خارجی (واگرا) و یا لوچی متقارن (انحراف چشمی ثابت در جهتهای مختلف) و بالاخره لوچی پارالیتیک...