بهترین منابع ویتامین Aآرشیو

بهترین منابع ویتامین A

بهترین منابع ویتامین A ویتامین A : ویتامین A بطور طبیعی در خوراکی های گیاهی و حیوانی وجود دارد که در این زمره می توان تخم مرغ، شیر، جگر، کره و سبزیجات زرد رنگ را نام برد. اثرات فیزیولوژیک این ویتامین شامل رشد و نمو کلیه سلول...