بهبود گردش خونآرشیو

اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن

دستگاه عصبی ما مشابه یک شبکه الکتریکی وسیع عمل می کند که همراه با سیستم آندوکرین همه قسمت های بدن ما را به هم مرتبط و هماهنگ می سازد. فشار خون، تعداد تنفس و چگونگی هضم غذا همه توسط مغز هدایت می شود که برای حفظ تعادل...

مزایای حیرات انگیز آهسته دویدن(۲)

فواید روانی آهسته دویدن افزایش اعتماد بنفس هنگامی که شما شروع به دویدن می کنید در واقع از سرعت کم شروع کرده و سعی در افزایش سرعت خواهید داشت.سپس بطور منظم آن را انجام می دهید. به اینصورت شما بدن خود را کشف می کنید و سعی...