باورهاي اصليآرشیو

ترس تان از فاش كردن مسائل را كنار بگذاريد

آيا مي ترسيد مشاور فكر كند ديوانه هستيد با شما را دچار اختلال روان پزشكي در نظر بگيرد؟ آيا فكر مي كنيد اگر افكار و احساسات تان را براي ديگران فاش كنيد، به شما آسيب خواهند رساند يا با توسل به آنها به شما زور خواهند گفت...

خطاهای خود درباره ی اضطراب اجتماعی را ارزیابی نمایید

بازنگري احتمالاً قبلي از اين سعي كرده ايد كه در وضعيت هاي اجتماعي قرار بگيريد. اما وقتي هنوز باورهاي نامعقول قبلي را داريد. اين كار بي فايده است و اضطراب تان را بيشتر مي كند. در نتيجه بهتر است قبل از مواجهه، طرز فكرهاي جديدي در خودتان...

آموختن مهارت هاي كنار آمدن برای از بین بردن اضطراب اجتماعی

آرميدگي اگر مثل بسياري از آدم ها باشيد، عضلات تان در وضعيت هاي اجتماعي سخت مي شود. در اين حالت، آموختن راه و رسم شل كردن عضلات، شروع خوبي است. در روش آرميدگي آموزي سه مرحله اي ياد مي گيرد عضلات تان را فوراً شل كنيد، حتي...

تاثیر اضطراب اجتماعی بر رشد تا شکل گیری شخصیت

اكثر كساني كه اضطراب اجتماعي دارند، از كودكي كمر و بوده اند و يادشان نمي آيد مشكل شان از چه موقع شروع شده است. اگر پدر و مادر تان بيش از حد مراقب شما بوده باشند يا خيلي از شما انتقاد كرده باشند، اين نوع آموزه ها...