بافت شناسیآرشیو

طبقه بندی بیماری های تاولی

ساب کورنئال زردزخم تاولی سندرم استافیلوکوکی فلسی شدن پوست پمفیگوس فولیاسه داخل اپیدرم اگزمای حاد هرپس سیمپلکس، زوستر و آبله مرغان پمفیگوس ولگاریس اپیدرمولیز بولوزا سیمپلکس زیر اپیدرم پمفیگوئید تاولی درماتیت هرپتی فرم بولوس اریتم مولتی فرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک گزش حشره تاولی بثورات دارویی تاولی پورفیری...

چگونه متوجه کراتوزاکتینیک می شوید؟

کراتوزاکتینیک ( در بعضی اوقات به اسم کراتوز خورشیدی نامیده می شود) در نواحی که بیشترین مواجهه با خورشید را دارند، یعنی صورت، پوست سر (در صورت طاس بودن) و پشت دست ها، ایجاد می شود. عموما ناحیه زرد رنگ یا قهوه ای از اجزای شاخی در...

آیا بعضی خال های سیاه خطرناک تر از بقیه هستند؟

تعداد بسیار اندکی از خال های سیاه هستند که ممکن است زمانی به ملانوم بدخیم تبدیل شوند. خال های سیاه غیر معمول یا دیسپلاستیک خال های سیاهی که تا اندازه ای حدود و رنگ نامنظم و مقداری قرمزی دارند، غیر معمول نامیده می شوند و نمای بافت...

آیا اگزما همان درماتیت است؟

اگزما چیست؟ واژه اگزما به دسته ای از بیماری ها گفته می شود که ساختار بافت شناسی مشابهی دارند و در درجه های کمتر، تظاهرات بالینی مشابه دارند. کلمه اگزما، واژه ای یونانی و به معنای جوشیدن و سرریز شدن است. در بعضی اگزماها در صورتی که...