/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

ایدزآرشیو

ایدز چیست و چگونه منتقل می شود؟

ایدز چیست و چگونه منتقل می شود؟ ایدز ایدز از دسته بیماریهای عفونی است که تماس جنسی یکی از راههای انتقال آن می باشد. عامل بیماریزا نوعی ویروس است. برای ایجاد این بیماری ویروس ایدز باید به طریقی وارد خون فرد سالم شود. بعد از ورود به...

بیماری ایدز چه تاثیری بر مغز و سیستم عصبی می گذارد ؟

ایدز توسط ویروس نقص ایمنی انسانی(اچ- آی-وی) ایجاد می شود و ممکن است به بیماری های متنوعی در سیستم عصبی منجر گردد. اچ-آی –وی ممکن است مستقیماً سیستم عصبی مرکزی شما را درگیر کرده و باعث زوال پیشرونده سلول های عصبی گردد. این ویروس باعث سرکوب سیستم...

خطر زخم های ناشی از عفونت

خطر زخم های ناشی از عفونت برداشتن و پاک کردن اثر تاتو یک کار پر زحمت و پر رنج است که معمولا با چند راه درمانی و هزینه های قابل توجه ای همراه است. پاک کردن تاتو بدون ایجاد زخم شاید غیر ممکن باشد. تقریبا تمام مشکلات...

زنان باردار و خالکوبی

تاتو کردن زنان باردار ایده خوبی نیست ، هر چند اگر تمام احتیاط های لازم انجام شود مشکلی پیش نخواهد آمد اما این کار را توصیه نمی کنیم. از آن جایی که در بعضی افراد خونریزی هم دیده شده در مورد خانم های باردار بهتر است این...

خطر زخم های ناشی خالکوبی

برداشتن و پاک کردن اثر تاتو یک کار پر زحمت و پر رنج است که معمولا با چند راه درمانی و هزینه های قابل توجه ای همراه است. پاک کردن تاتو بدون ایجاد زخم شاید غیر ممکن باشد. تقریبا تمام مشکلات از وقتی شروع می شود که...

علائم اولیه ایدز در مردان

اچ آی وی یا ویروس نقص ایمنی انسانی که بنام ایدز نیز شناخته می شود به علت سندروم نقص ایمنی اکتسابی ، توسط آسیب رساندن به سلول های سفید خون که نقش حیاتی در مکانیسم دفاعی بدن ایفا می کنند ،بروز پیدا می کند. عفونت HIV در...

درمان ایدز در آینده ای بسیار نزدیک!

مه شو: سالهاست که ترس و وحشت از بیماریهایی که ظاهرا درمانی برای آنها وجود ندارد، دامنگیر جوامع متعدد در دنیا شده است.یکی از این بیماریهاف بیماری رعب انگیز ایدز است که متاسفانه بسیاری از افراد مبتلا را به انزوا کشانده و یا توسط افراد دیگر از...