/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

اکسیژنآرشیو

ساختارهای سیستم عصبی

مخ، توسط بافت نازکی با قطر کمتر از یک چهارم اینچ (تقریبا نیم سانتی متر) پوشیده شده است. این لایه که به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری بوده و پر چین و چروک است، قشر مخ-یا به قول معروف ماده خاکستری-نامیده می شود. در قشر مخ...

با از دست رفتن میزان زیادی خون در بدن چه اتفاقی می افتد ؟

هنگامی که مقدار زیادی خون از دست برود، کمبود مایع از دست رفته خطرناک تر از کمبود اریتروسیت ها است. علی رغم ساز و کارهای جبران کننده بدن، کمبود مایع ممکن است به قدری باشد که مایع باقی مانده برای تامین فشار خون عادی کافی نباشد و...

خون را چقدر می شناسید؟

خون، مایع قرمز رنگی است که مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز بافت ها را به منظور رشد و بقای آن ها تامین و به دفع مواد زائد نیز کمک می کند. برخی مواد موجود در خون، به بدن برای مبارزه با بیماری ها یاری می رسانند....

راههایی برای سریع تر به خواب رفتن

خواب یکی از مهم ترین جنبه های زندگی سالم است. این امر به کنترل وزن ، کاهش خطر آسیب دیدگی و افزایش خلق و خو ، تقویت سیستم ایمنی بدن و حتی بهبود زندگی جنسی فرد کمک می کند. اما متاسفانه در دنیای شلوغ امروز بسیاری از...

توصیه های روزانه بهترین دکترهای زیبایی برای کاهش ریزش مو

مه شو:با دانستن دلیل اصلی ریزش مو،می توان به راحتی آن را درمان کرد به نظر می رسد مهم ترین بخش زیبایی خانم ها موهای آنهاست ،چرا که موهای سالم و درخشان ،شما را بسیار زیباتر و جذاب تر نشان خواهد داد.اما متاسفانه امروزه ریزش مو یکی...

در مورد لنزهای زیبایی بیشتربدانیم

امروزه افراد زیادی از لنزهای زیبایی استفاده می کنند. انواع مختلفی از این لنزها هم اکنون  در بازار موجود هستند؛ از جمله لنزهای گربه‌ ای، لنزهای رنگی، لنزهای عروسکی و تازگی‌ ها هم لنزهای چرخی . در اینجا به انواعی از این لنزهای گوناگون اشاره می کنیم:...