انواع آلرژیآرشیو

آلودگی و مواد ضدمغذی، عامل برهم زدن تعادل هورمونی

مصرف غذای خوب، سالم و مقویف بخشی از مشکل غذایی را حل می کند اجتناب از عناصری که برای انسان غیر مفید و مضر هستند به همان اندازه مهم است. در معرض آلودگی و انواع مواد شیمیایی قرار گرفتن، و انواع آلرژی و حساسیت ها، عدم تعادل...

عوارض ناشی از ناخن مصنوعی (۱)

ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث...