افزایش قند خونآرشیو

کاردیو واسکولر (بیماری قلب و رگ های خونی) ، یکی از عوارض دیابت

سیستم کاردیو واسکولر شامل قلب و رگ های خونی است. این سیستم خون را در تمام قسمت های بدن به جریان می اندازد. خون با گردش خود در رگ های بدن اکسیژن و مواد غذایی را در اختیار انساج قرار داده و گاز کربنیک و سایر مواد...

نحوه ی به تعویق انداختن نوروپاتی ، یکی از عوارض دیابت

در زیر تعدادی از این عوارض شرح داده شده اند همچنین روشی را که از طریق انجام آن پیدایش عوارض به تعویق افتاده و یا جلوگیری می شوند نیز شرح داده شده اند. اما آنچه که در تمامی موارد مشترکا مهم می باشد طبیعی یا نزدیک به...

علت دیابت غیر وابسته به انسولین چیست؟

علی رغم این که اکثر سوالات بی جواب هستند محققین به تدریج به علت پیدایش این نوع از دیابت پی می برند. قدر مسلم این است که یک عامل منفردی مسئول نبوده بلکه عوامل متفاوتی در پیدایش بیماری دخیل هستند. اهمیت عوامل پیدایش بیماری از فردی به...

سایر علائم دیابت غیر وابسته به انسولین

گاهی علائم دیگری منجر به کشف دیابت غیر وابسته به انسولین می شوند این علائم عبارتند از: درد ساق پا: افزایش قند خون با گذشت زمان به دستگاه اعصاب آسیب رسانده و آنها را تحریک می کند. یکی از علائم عصبی دردهای شبانه پا می باشد. اگر...