افراد مبتلا به ام- اسآرشیو

داروهایی که برای کند ساختن سیر ام –اس تجویز می شوند (۱)

درمان چنانچه حمله های ام- اس خفیف یا نامکرر باشند، پزشک ممکن است نوعی رویکرد صبر و مدارا را به شما پیشنهاد کند، که مشتعل بر مشاوره و معاینه است . اما اگر به نوع عود کننده مبتلا باشید. پزشک ممکن است به منظور کاهش حملات جدید،...