اضطرابآرشیو

اضطراب پس از ضربه چیست ؟

انسان ها خيلي انعطاف پذير هستند. هر انساني در طول زندگي خود تجربه هاي منفي زيادي را پشت سر مي گذارد. اما گاهي اوقات مشكلات زندگي فراتر از توان انسان هستند. اين حالت وقتي پيش مي آيد كه اتفاق شديد يا مجموعه اي اتفاقات شديد، براي آدمي...

نگاه واقع بينانه به خطر

اگرچه اكثر آدم ها در حالت عادي احساس امنيت مي كنند مگر آن كه خطري در بين باشد ولي مبتلايان به اختلال وسواس فكري – عملي، طور ديگري فكر مي كنند يعني همواره احساس ناامني مي كنند مگر آن كه امنيتي در بين باشد. آن ها دنبال...

تغيير تفكر ترسناك و باورهاي اصلي

با ادامه يافتن مواجهه توام با پيشگيري از پاسخ ، باورهايي كه زير بناي تفكر وسواسي و رفتارهاي اجباري مي باشند از بين مي روند. با ترس هاي اغراق آميز خود در مورد صدمه رساندن به ديگران و توقع امنيت كامل و تحقير كردن خود به خاطر...

مناسك شناختي

مردم گاهي اوقات فكرهاي وسواسي را با فكرهاي ديگر خنثي مي كنند؛ يعني به جاي مناسك رفتاري، به مناسك شناختي رو مي آورند. مناسك ذهن پيچيده سايمون (Simon) يك نمونه از اين نوع مناسك است. سايمون براي «باطل كردن» تصورات جنسي شرم آوري كه به ذهنش خطور...

اجراي مواجهه با اضطراب

اجراي مواجهه مواجهه را از كمترين اضطراب شروع كنيد. در برابر مناسكي كه هميشه برگزار مي كرده ايد، مقاومت كنيد. براي مثال مي توانيد دست خود را كثيف كنيد (مواجهه) و تا دو ساعت آن را نشوييد (پيشگيري از پاسخ). سپس اين قضيه را در دفترتان يادداشت...

غرق فكرهاي وسواسي هستم چرا بايد عمداً روي آنها تمركز كنم ؟

شايد بپرسيد من كه غرق فكرهاي وسواسي هستم چرا بايد عمداً روي آنها تمركز كنم ؟ بله غرق اين فكرها هستيد ولي كنترل كمي روي آنها داريد. در مواجهه برنامه ريزي شده، وضعيتي را مهيا كرده و خودتان را براي مواجهه آماده مي كنيد تا از مهارت...

مراحل اصلي خود درماني وسواس فكري – اجبار عملي ۲

كسب مهارت هاي كنار آمدن ديري نمي گذرد كه با ترس هاي خود مواجهه مي شويد و تعمداً جلوي مناسك خود را مي گيرد. موفقيت شما وقتي بيشتر مي شود كه ابتدا مهارت هاي لازم براي اداره كردن ناراحتي و كنار آمدن با ناراحتي را كسب كنيد....

مباني خود درماني

در درمان اين نوع اضطراب، همچون ساير اضطراب ها مي خواهيم وسواس فكري – اجبار عملي را به حداقل برسانيم نه اين كه آن را از بين ببريم – در واقع مي خواهيم وسواس فكري – اجباري عملي را اداره كنيم نه معالجه. اگر معتقد باشيد بايد...

افزودن مواجهه در اضطراب اجتماعی

* مواجهه بايد تكرار شود – البته به صورت كوتاه و مكرر. تا حد امكان سعي كنيد تكاليف را روزانه انجام بدهيد تا اضطراب تان به حداقل برسد. * مواجهه از طريق تجسم شما را براي مواجهه واقعي آماده مي كند. اين نوع مواجهه مي تواند به...

خطاهای خود درباره ی اضطراب اجتماعی را ارزیابی نمایید

بازنگري احتمالاً قبلي از اين سعي كرده ايد كه در وضعيت هاي اجتماعي قرار بگيريد. اما وقتي هنوز باورهاي نامعقول قبلي را داريد. اين كار بي فايده است و اضطراب تان را بيشتر مي كند. در نتيجه بهتر است قبل از مواجهه، طرز فكرهاي جديدي در خودتان...