اضطرابآرشیو

ترس تان از فاش كردن مسائل را كنار بگذاريد

آيا مي ترسيد مشاور فكر كند ديوانه هستيد با شما را دچار اختلال روان پزشكي در نظر بگيرد؟ آيا فكر مي كنيد اگر افكار و احساسات تان را براي ديگران فاش كنيد، به شما آسيب خواهند رساند يا با توسل به آنها به شما زور خواهند گفت...

شيوه هاي غلبه بر موانع

پي بردن به اهميت عمل وقتي از انجام دادن تكاليف رفتاري طفره مي رويد، نكات زيرا به ياد آوريد : * تنها راه براي آن بفهميد ترس هاي شما بي پايه و اساس هستند، رو به رو شدن با آنها است تا ببينيد آيا واقعاً اتفاقي مي...

مقدمه اي بر خود درماني اضطراب سلامتی

قبلا تصور مي شد درمان اضطراب سلامتي، سخت است. ولي شواهد نشان مي دهند درمان شناختي – رفتاري موثر است و اگر اضطراب سلامتي داريد بايد اميدوار باشيد. اقدام درست اين است كه بفهميد مشكل چيست. شما بيمار نيستيد – بلكه اضطراب داريد كه شايد بيماري باشيد....

غلبه كردن بر موانع درمان اضطراب سلامتی

درمان اضطراب سلامتي موانع قابل حلي دارد. اولاً ممكن است تصور كنيد معناي ضمني اين توصيه كه به جاي پرداختن به بيماري ، روي اضطراب تان كار كنيد اين است كه مشكل شما «كاملاً ذهني» است. در نتيجه احساس كنيد به شما توهيم كرده ام و اين...

اضطراب سلامتي از كجا شروع مي شود ؟

اضطراب سلامتي مثل ساير اضطراب هاي مشكل ساز، محصول عوامل زيست شناختي و يادگيري است. همان طور كه گفتم، برخي از آدم ها زمينه اضطراب دارند. اگر اين آدم ها در كودكي، تجارب ناخوشايندي در رابطه يا سلامتي خود داشته باشند برايمثال يكي از والدين خود را...

چطور مواجهه با اضطراب پس از ضربه را اجرا كنيد

مواجهه به صورت تدريجي و به شرح زير اجرا مي شود : ۱- ابتدا در مورد تاثيرات ضربه به طرز فكرتان راجع به خودتان، ديگران و دنيا بنويسيد يا حرف بزنيد. براي اداره كردن اضطراب تان از فنون آرميدگي، كنترل تنفس و بازنگري استفاده كنيد. توضيحات تان...

مواجهه با اضطراب پس از ضربه

از مواجهه تجسمي شروع كنيد مواجهه تجسمي عبارت است از به ياد آوردن تعمدي، تدريجي و كنترل شده رويدادهاي تلخ و ناگوار. همين طور كه از مهارت بازنگري و كنار آمدن استفاده مي كنيد، اضطراب تان به تدريج كم مي شود. مواجهه تدريجي به چند شكل اتفاق...

راهبردها و مراحل درمان اضطراب

در فرضيات اصلي خود چطور تجديد نظر كنيد ؟ با راهبردهاي زير : * مهارت هاي كنار آمدن مناسب به ويژه مهارت بازنگري و آراميدگي. با اين مهارت ها مي توانيد نشانه ها را كم كنيد و به توان كنار آمدن خود اعتماد كرده و خودتان را...

باورهايي شبيه تفكر فعلي به افكاري منتهي مي شوند

تفكر فعلي باورهايي شبيه باورهاي فوق به افكاري منتهي مي شوند كه اضطراب پس از ضربه ايجاد مي كنند. برخي ديگر از اين باورها عبارتند از : * افكارمرتبط با احساس گناه؛ «بايد جلوي آن را بگيرم. اگر نتوانم جلوي آن را بگيرمف آد بد / ضعيف...

چرا در برابر ضربه واكنش نشان مي دهيم ؟

اضطراب پس از ضربه وقتي ايجاد مي شود كه شخص مستعد، تجربه يا تجاربي دردناك و شديد را پشت سر بگذارد. اين نوع اضطراب با اضطراب هاي مشكل ساز ديگر فرق دارد زيرا چكاننده در آن نقش مهم تري بازي مي كند؛ چكاننده در اين نوع اضطراب،...