اضطراب یا خستگیآرشیو

ترشح سینه ها در بین وعده های شیردهی

گاهی در بین وعده های شیردهی، پستان ها کمی ترشح دارند. بدین منظور سعی کنید از پارچه های محافظ کتانی در سینه بند خود استفاده کنید. این پارچه ها ترشحات شیر را جذب می کنند و نمی گذارند که لباستان خیس شود.در صورت نیاز، آنها را عوض...