اضطراب اجتماعيآرشیو

از كدام منابع راهنمايي بخواهيد

اگر در مورد اين كه آيا بايد تحت درمان قرار بگيريد يا نه، ترديد داريد با پزشك خانواده، كشيش يا ا داره راهنمايي شهرو ندان و يا مراكز تلفني در كتابچه تلفن تماس بگيريد. قبل از مراجعه به مشاور اگر مشاور يا روان درمانگرتان را پيشاپيش ببينيد...

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

مواجهه تدريجي و چند نمونه از مواجهه

مواجهه تدريجي هدف از مواجهه اين است كه تحمل اضطراب بالا برود و با مواجهه مكرر و مهارت هاي كنار آمدن، ترس خود از وضعيت هايي ترسناك را كم كنيد. راهبردها و فنون مواجهه در اضطراب اجتماعي شبيه راهبردها و فنون عبارتند از : حساسيت زدايي واقعي،...

تعليم دادن به خود و آموختن مهارت های کنار آمدن در از بین بردن اضطراب اجتماعی

نگاه منفي درباره نظر ديگران راجع به شما، اضطراب اجتماعي را حفظ مي كند. خصوصاً مطمئن شويد فهميده ايد كه رفتار اجتناب چطور مشكل را طولاني مي كند. در ضمن عناوين فرعي مرتبط با ترس هاي خاص در صفحات قبل را بخوانيد. قسمت هاي مربوط به ترس...

تعلیم دادن به خود و تنظیم برنامه خود درمانی برای اضطراب اجتماعی

تعليم دادن به خود نگاه منفي درباره نظر ديگران راجع به شما، چطور اضطراب اجتماعي را حفظ مي كند. خصوصاً مطمئن شويد فهميده ايد كه رفتار اجتناب چطور مشكل را طولاني مي كند. در ضمن عناوين فرعي مرتبط با ترس هاي خاص در صفحات قبل را بخوانيد....

مواجهه تدريجي با اضطراب اجتماعی

هدف از مواجهه اين است كه تحمل اضطراب بالا برود و با مواجهه مكرر و مهارت هاي كنار آمدن، ترس خود از وضعيت هايي ترسناك را كم كنيد. راهبردها و فنون مواجهه در اضطراب اجتماعي شبيه راهبردها و فنون عبارتند از : حساسيت زدايي واقعي ، اساسي...

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

ارزيابي ناراحت كننده درباره ی خودتان

خطاهاي استنباطي به ارزيابي هاي ناراحت كننده منتهي مي شوند. برخي از اين خطاها عبارتند از : * توقع. آيا معتقديد نبايد شكست بخوريد و نبايد از شما انتقاد شود يا شرمنده شويد ؟ * افتضاح سازي. آيا در مورد بد بودن انتقاد يا تاييد نشدن اغراق...

تاثیر اضطراب اجتماعی بر رشد تا شکل گیری شخصیت

اكثر كساني كه اضطراب اجتماعي دارند، از كودكي كمر و بوده اند و يادشان نمي آيد مشكل شان از چه موقع شروع شده است. اگر پدر و مادر تان بيش از حد مراقب شما بوده باشند يا خيلي از شما انتقاد كرده باشند، اين نوع آموزه ها...

اضطراب اجتماعي چیست ؟

انسان ها ذاتا اجتماعي هستند و در زندگي روزمره تماس زيادي با انسان هاي ديگر دارند. اين تماس ها در محيط كار، خانه و درجريان تفريح و سرگرمي رخ مي دهند. به همين دليل خيلي پيش مي آيد كه در برخي از موقعيت هاي اجتماعي احساس كمرويي...