استریلآرشیو

چرا بعضی از ستاره های دریایی، گزش های بسیار خطرناکی دارند؟

بازوچه های ستاره دریایی، سلول های اختصاصی به نام نماتوسیت دارد که زهر را از طریق لوله توخالی، نوک تیز، مارپیچی عبور می دهد. زهر هم می تواند واکنش های آلرژیک و هم سمی ایجاد کند. با وجودی که اکثر موارد تماس با ستاره دریایی، باعث ایجاد...

آیا مشکلات پوستی دیگری در بیماران مبتلا به عفونت HIV دیده می شود؟

به غیر از عفونت های واضح، بیماران HIV ممکن است یک یا چند تظاهر پوستی دیگر نیز پیدا کنند. در بعضی موارد، بیماری پوستی می تواند اولین نشانه آلودگی بیمار به HIV، بسیاری بیماران ناخوشی گلاندولار تب دار و اغلب همراه با ضایعات ماکولوپاپولر صورتی رنگ را...

آکنه ی غیر التهابی چیست ؟

آکنه چه شکلی است؟ تمام ضایعات آکنه به شکل یک ریز – کومدو آغاز می شوند. این ریز – کومدو از یک توپی فولیکولی میکروسکوپی تشکیل شده است. انواع مختلف ضایعات آکنه که از ریز – کومدو ها به وجود می آیند براساس شکلی که دارند و...

زخم سوختگی و خمیر دندان!

بسیاری از خانم ها بلافاصله پس از سوختگی در خانه کمی خمیر دندان روی پوست می زنند ؛ ولی این روش اشتباهی است. خمیر دندان اثری بر ترمیم زخم های ناشی از سوختگی ندارد و فقط نعناع یا اسانس آن ، می تواند باعث خنک شدن ،...