/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

استحکام استخوان هاآرشیو

گروه شیر و فرآورده های آن را به چه میزان مصرف نماییم ؟

گروه شیر و فرآورده های آن را به چه میزان مصرف نماییم ؟ روش انتقال مطالب به چند گروه کوچک تقسیم شوید و در گروه خود مشخص نمایید که در روز گذشته از هر یک از مواد غذایی گروه شیر و فرآورده های آن به چه میزان...

فواید لوبیا سبز

کمک به مبارزه و پیشگیری از سرطان از زمان های قدیم لوبیا سبز ماده غذایی سالم و مناسب ، جهت پشتیبانی از اندام های مختلف بدن بشمار می رفته است. یکی از خواص این سبزی که به دفعات مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ، توانایی آن...

علایمی که شما را از مشکلات کلیه آگاه می کنند

کلیه ها در سلامتی نقش مهمی دارند ، زیرا بدن را از سموم پاک می کنند. تقریبا روزانه ۱۰ تا ۱۵۰ لیتر از خون ، توسط کلیه ها پاکسازی می شود. این اندام حیاتی مواد اضافی را همراه با آب از بدن خارج می کند ، الکترولیت...

گلوکوزامین چیست

گلوکوزامین یکی از ترکیباتی است که به طور طبیعی در غضروف مفاصل یافت می شود و از پیوند قند با پروتئین پدید می آید. این ماده یکی از کمک فنرها و گریس های طبیعی در بدن محسوب می شود که به مفاصل ، استخوان ها و ماهیچه...

خواص شاهی

کاهش خطر ابتلا به سرطان روده به عنوان یک سبزی با برگ سبز ، شاهی در لیست مواد غذایی که با سرطان مبارزه می کنند ، قرار دارد، زیرا این ماده سرشار از ویتامین ، مواد معدنی ، آنتی اکسیدان و آنزیم ها است ، در حالی...