ارتودنسیآرشیو

نحوه ی درمان دندان های کج و نا منظم

درمان پس از یک معاینه کامل، متخصص ارتودنسی یک برنامه درمانی را تنظیم کرده و و سایل مورد نیاز را برای اصلاح، مشکل، طراحی می کند. بعضی از این وسایل قابل برداشت هستند و برخی دیگر به دندان چسبیده یا به آن متصل می شوند. آتل در...

توصیه هایی برای پیشگیری از دندان های نامنظم

در طی دوره ارتودنسی، توجه خاصی را به تمیز کردن منظم دندان ها معطوف دارید. غذا و پلاک می تواند دور ابزار ارتودنسی تجمع کنند. اگر این رسوبات را خارج نکنید، مواد معدنی دندان کاهش می یابند و ممکن است روی دندان ها نقاط سفید دایمی برجای...

آیا ارتودنسی در افراد بالغ امکان پذیر است ؟

هرگز دیر نیست حدود ۷۵ درصد از بالغین تا حدودی به عدم تراز دندان ها دچارند و می توانند از اتل های دندانی سود ببرند اما تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از آنها، برای درمان ارتودنسی مراجعه می کنند. بسیاری از بالغین متعقدند که دیگر دیر...

انواع تخصص های رشته ی دندان پزشکی

همانند علم پزشکی، دندان پزشکی نیز دارای متخصصان گوناگون است. دندان پزشکان عمومی در چندین زمینه دارای مهارت های خاص هستند اما در مورد بعضی مشکلات که خارج از حیطه مهارت آنهاست، ممکن است تمایل داشته باشید به یک متخصص مراجعه کنید و یا به وی معرفی...

ارتودنسی در ناهماهنگی فکی کودکان

یکی از اهداف ارتودنسی مرتب و جفت شدن دندان هاست. هدف دیگر آن رسیدن به نیم رخ زیباتر صورت است. این درمان ها یا با دستگاه های ثابت انجام میشود یا با دستگاه های متحرک. دستگاه های ثابت شامل براکت، سیم و … که روی دندان ها...

مراقبت از دندانها ریشه در کودکی دارد

برای داشتن لبخندی زیبا باید به وضع دندان ها در فک، طرز قرار گرفتن دندان ها با یکدیگر و روابط دو فک نسبت به همدیگر توجه داشت. به عبارت ساده تر این که هر فرد فک های خود را از یکی از والدین به ارث می برد...