/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

اختلال خوابآرشیو

گیاه درمانی در طب سنتی چینی

گیاه درمانی یکی از مهمترین بخش های طب سنتی چینی محسوب می شود . مردم از این درمان برای قرن ها در چین استفاده می کردند . در واقع چینیان بر این باور بودند که گیاهان پایه ی درمان بسیاری از بیماری های مزمن می باشند. علم...

علایمی که نشان می دهند تحت فشار شدید روحی هستید

علی رغم صحبت های گاه و بی گاه متخصصان مختلف درباره ی اینکه استرس مهمترین عامل ایجاد بیماری و اختلالات سلامتی در بدن انسان می باشد ، هنوز عده ی زیادی از این واقعیت آگاهی ندارند. استرس عاملی بسیار خطرناک برای سلامتی انسان محسوب می شود که...

بهترین وضعیت خوابیدن برای بدن

اهمیت خواب شبانه ی با کیفیت بارها در تحقیقات مختلف ثابت شده است . با این وجود حدود ۴۵ درصد مردم از کمبود خواب رنج می برند. اختلال خواب ، پیشرفت و بروز بیماری های مختلف را در پی دارد و عملکرد طبیعی بدن در حل مشکلات...

گیاهانی که هوای خانه را تصفیه می کنند

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که گاها با مشکلات بی خوابی مواجه می شوند ، حتما از شنیدن این خبر که گیاهانی در طبیعت وجود دارند که به بهبود کیفیت خواب شما کمک می کنند ، خوشحال می شوید. این گیاهان خانگی به صورتی موثر...

چرا کاهش وزن برای بسیاری از ما با دشواری همراه است؟

گاهی ممکن است برای کاهش وزن سخت تلاش کنید ، اما بعد از گذشت مدت زمان زیاد ، در وزن شما تغییری ایجاد نشود. دلیل این موضوع ممکن است وجود هورمونی به نام لپتین باشد . لپتین در واقع از کاهش وزن جلوگیری می نماید. سلول های...