اختلالات فیزیولوژیکیآرشیو

مجموع عواملی که می تواند زمینه کم خونی را به وجود بیاورند

۱-مشکلات دندان، بر اثر مصرف بی رویه شکلات و شیرینی، کم اشتهایی و کاهش دریافت مواد مغذی، منجر به کمبود اهن می شود. ۲-چای و قهوه از جذب اهن جلوگیری می نمایند بنابراین حدود ۱ ساعت قبل و بعد از غذا، نبایستی چای و قهوه مورد مصرف...