احساسآرشیو

حملات تشنج چگونه هستند ؟

سلول های مغزی از طریق سیگنال های الکتریکی با هم ارتباط برقرار می کنند. حملات تشنج زمانی اتفاق می افتند که نوعی تغییر ناگهانی در این سیگنال ها به وجود آمده و باعث بی نظمی در آنها می شود. در خلال یک تشنج، برخی از سلول های...

غلبه كردن بر موانع كمك گرفتن

بدانيد كه تغيير امكان پذير است اگر احتمال تغيير كردن را صفر بدانيد، بي هدف و سردرگم مي شويد. با اين طرز فكر كه كمك گرفتن بي فايده است، مبارزه كنيد تا وقتي امتحان نكرده ايد، چطور مي توانيد بگوييد تغيير كردن غيرممكن است ؟ اين طرز...

آموختن مهارت هاي كنار آمدن برای از بین بردن اضطراب اجتماعی

آرميدگي اگر مثل بسياري از آدم ها باشيد، عضلات تان در وضعيت هاي اجتماعي سخت مي شود. در اين حالت، آموختن راه و رسم شل كردن عضلات، شروع خوبي است. در روش آرميدگي آموزي سه مرحله اي ياد مي گيرد عضلات تان را فوراً شل كنيد، حتي...

روش تجسم عقلاني – هيجاني و جایگزینی برای رو به رو شدن با ترس

تجسم عقلاني – هيجاني در اين فن، رويداد ترسناك را تجسم مي كنيد تا در خودتان اضطراب ايجاد كند. بعد سعي مي كنيد اضطراب را به هيجان كارآمدتري «تبديل كنيد». آنگاه از خودتان مي پرسيد با كدام فكرها اين كار را كرده ايد. دليل موثر واقع شدن...