/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

احساساتآرشیو

معلولیت در بیماری پارکینسون

چنانچه همین اواخر مطلع شده اید که به بیماری پارکینسون مبتلا هستید، احتمالا غمگین و ناامید می باشید و تصویری از یک فرد پیر، خمیده و ناتوان در ذهن دارید. خود را در صندلی چرخ دار می بینید و از این احتمال که خانواده و دوستان شما...

لکه های سمی در برابر چشم (نقاط متحرک) چگونه بوجود می آیند ؟

این نقاط را نباید با نقاط ثابت اشتباه کرد. در اینجا منظور نقاط شناور متحرکی هستند که به «پشه های در حال پرواز» معروفند. این نقاط متحرک جلوی پرتو نورا برای ورود به داخل چشم می گیرند. علل آن : ۱- اگر ترشحات پاک کننده غدد اشکی...

نکاتی درباره ی مغز و اعصاب

مغز و اعصاب مغز خود را باید به عنوان اصلی ترین عضو اجرایی بدن در نظر بگیرید. شکل گیری و کنترل همه افکار و احساسات و عملا تمامی وظایف بدن و اعمال جسمانی شما توسط مغز صورت می گیرد. مغز شما در کنار طناب نخاعی، سیستم عصبی...

ضربه در نتیجه ی اعتماد به دیگران

اگر از آدم هاي مورد اعتمادتان ضربه خورده ايد احتمالاً اين باور كه «مردم قابل اعتماد هستند» را كنار خواهيد گذاشت و به خودتان خواهيد گفت «هيچ كس قابل اعتماد نيست». در اين موارد بهتر است ديدگاه واقعي بينانه تري اتخاذ كنيد و بگوييد «به بعضي از...

چطور مواجهه با اضطراب پس از ضربه را اجرا كنيد

مواجهه به صورت تدريجي و به شرح زير اجرا مي شود : ۱- ابتدا در مورد تاثيرات ضربه به طرز فكرتان راجع به خودتان، ديگران و دنيا بنويسيد يا حرف بزنيد. براي اداره كردن اضطراب تان از فنون آرميدگي، كنترل تنفس و بازنگري استفاده كنيد. توضيحات تان...

مواجهه با اضطراب پس از ضربه

از مواجهه تجسمي شروع كنيد مواجهه تجسمي عبارت است از به ياد آوردن تعمدي، تدريجي و كنترل شده رويدادهاي تلخ و ناگوار. همين طور كه از مهارت بازنگري و كنار آمدن استفاده مي كنيد، اضطراب تان به تدريج كم مي شود. مواجهه تدريجي به چند شكل اتفاق...

وارسي عوامل غير رواني بوجود آورنده ی اضطراب

آيا عوامل ديگري هم در اضطراب شما نقش دارند ؟ براي مثال : * شرايط بدني، شامل تناسب اندام. * تاثيرات جانبي ،داروها * مصرف مواد، شامل مصرف كافئين (بيش از پنج فنجان در روز)، الكل (بيش از دو نوبت در روز)، الكل (بيش از دو نوبت...